Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням саджанців та обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання

Конкурсна комісія з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі – Комісія), склад якої затверджено спільним розпорядженням Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради від 21.11.2016 № 575-ОД/52 «Про утворення конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року», розпочинає приймання від суб’єктів господарювання агропромислового комплексу комунальної форми власності, створених об’єднаними територіальними громадами або органами місцевого самоврядування (далі – суб’єкти господарювання), заявок та документів, що додаються до них, на одержання часткового відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням саджанців та обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання до визначеного експортного об’єму (далі — часткове відшкодування).

Часткове відшкодування суб’єктам господарювання здійснюється на безповоротній основі у розмірі до 50 відсотків вартості (фактично понесених витрат без урахування податку на додану вартість) за закуплені ними для власного користування у попередньому та поточному роках саджанці плодово-ягідних культур, але не більш як 25 тис. гривень у розрахунку на один гектар насаджень, та обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання, але не більше як 300 тис. гривень.

Часткове відшкодування може бути надане суб’єктам господарювання, які відповідають наступним критеріям:

– зареєстровані та здійснюють діяльність в галузі садівництва на території Сумської області;

– комунальна форма власності;

– створені об’єднаними територіальними громадами або органами місцевого самоврядування;

– строк діяльності суб’єкта господарювання з початку заснування не менше 3-х місяців;

– відсутня заборгованість зі сплати податків та загальнообов’язкових платежів (зборів).

Переваги надаються суб’єктам господарювання:

– результатом діяльності яких є створення додаткових робочих місць, збереження існуючих;

– які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у атестованих господарствах Сумської області,  що внесені до Державного реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу.

Часткове відшкодування не надається суб’єктам господарювання, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації.

Комісія розпочинає приймання заявок на одержання часткового відшкодування та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу.

Заявку для участі у конкурсному відборі на одержання часткового відшкодування суб’єкти господарювання подають до Комісії через Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації до 05.11.2017.

До заявки необхідно додати:

копію Статуту підприємства;

бізнес-план виробничої діяльності суб’єкта господарювання;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на якій висаджені садженці або  знаходиться об’єкт, в якому встановлене обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання (державні акти на право власності та постійного користування земельною ділянкою, договори щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину і договір оренди землі, що зареєстровані в установленому порядку);

завірені в установленому порядку копії відповідних платіжних документів;

письмове зобов’язання суб’єкта господарювання та відповідне протокольне рішення зборів територіальної громади або органу місцевого самоврядування повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі передачі у користування третім особам або відчуження саджанців та обладнання протягом трьох наступних років, а також у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання.

Для отримання відшкодуванн за придбані саджанців додатково подають:

копію проектно-кошторисної документаціїх на створення плодово-ягідних насаджень, засвідчену в установленому законодавством порядку;

копії документів, що підтверджують походження садивного матеріалу та його категорію;

акт виконаних робіт з посадки саджанців разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

Для отримання відшкодування за придбане обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання додатково подають:

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою суб’єкта господарювання копії технічної документації на обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання;

копії актів про виконані роботи по встановленню та введенню в експлуатацію обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання.

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг;

засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом або реконструкції об’єкта, у якому встановлене обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання та готовності його до експлуатації;

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, типову форму № ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у попередньому році), крім малих підприємств, які подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали повертаються).

Всі документи, що подаються для участі в конкурсі, повинні бути прошиті та пронумеровані, з описом.

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються субʼєкту господарювання. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

Комісія має право у разі необхідності запросити від суб’єкта господарювання додаткові документи.

Відповідальність за достовірність поданих для участі у конкурсі документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів згідно з чинним законодавством України несе суб’єкт господарювання, який надав документи.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Заявки та документи приймаються за адресою Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29.

Телефон для довідок: (0542) 77 15 59, 77 15 62

Адреси електронної пошти:apk@sm.gov.ua

plan_apk@ukr.net

financy_apk@ukr.net

З повною інформацією щодо умов та порядку одержання фінансової підтримки можна ознайомитися у додатку 4.2 до Програми, яка розміщена на головній сторінці веб-сайту Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації офіційного веб-порталу органів виконавчої влади Сумської області http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku