Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Документи для участі

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду  наступні документи:

 

Пакет документів для отримання компенсації за рахунок районного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування Проекту, який подавався Суб’єктом підприємництва до Банку з метою отримання Кредиту(за наявності);

в) завірену копію кредитного договору(довідка-витяг з Умов та Правил надання кредиту публічної оферти) на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами , що є частиною кредитного договору

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком або про погашення кредиту, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) оригінал довідки про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів  станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

ж) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб)У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємництва на основі модельного статуту.

з) завірену копію фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за попередній річний звітний період, за останній звітній період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для юридичних осіб)

и) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку);  копію податкової декларації про майновий стан і доходи, за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування);копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для суб’єктів підприємництва юридичних осіб що є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємництва за попередній річний звітній період (для юридичніх осіб що є платниками податку на загальній системі)

і) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо).

У заяві субєкт господарювання також зобовязаний зазначити інформацію про середню кількість працівників , які працювали в нього за звітний період (календарний рік) та інформацію про всю незначну державну допмогу , отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету;

ї) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

[згорнути]
Пакет документів для отримання компенсації за рахунок обласного бюджету

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком 2 до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію кредитного договору(довідка-витяг з Умов та Правил надання кредиту публічної оферти) на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами , що є частиною кредитного договору

в) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком або про дострокове погашення кредиту, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

г) оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінал довідки про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів  станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб)У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємництва на основі модельного статуту.

ж) завірену копію фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за попередній річний звітний період, за останній звітній період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для юридичних осіб)

з) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку);  копію податкової декларації про майновий стан і доходи, за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування);копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для суб’єктів підприємництва юридичних осіб що є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємництва за попередній річний звітній період (для юридичніх осіб що є платниками податку на загальній системі)

и) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо);

У заяві субєкт господарювання також зобовязаний зазначити інформацію про середню кількість працівників , які працювали в нього за звітний період (календарний рік) та інформацію про всю незначну державну допмогу , отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету;

і) завірена копія рішення Місцевої конкурсної комісії про надання Компенсації Суб’єкту підприємництва за рахунок коштів районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади;

ї) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

[згорнути]

 

Завірені копії документів, які подаються Фонду, завіряються наступним чином:

а) для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

б) для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу.