Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Умови надання

Загальні терміни

Фонд – комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради. Конкурсна комісія – постійно діючий орган, що утворюється на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради з питань оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів обласного бюджету часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах та надання фінансової підтримки на поворотній основі.
Суб’єкт підприємництва – суб’єкт малого підприємництва, який відповідає критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.
Проект – ініціатива Суб’єкта малого підприємництва з розвитку власної підприємницької діяльності (бізнесу). Нерозподілений залишок Фінансової підтримкичастина обсягу коштів обласного бюджету на надання у поточному бюджетному році Фінансової підтримки, що розраховується на визначену дату як різниця між загальною сумою коштів, виділеною станом на вказану дату рішеннями обласної ради на Фінансову підтримку Суб’єктам малого підприємництва відповідно до цих Правил, та сумою Фінансової підтримки всім Суб’єктам малого підприємництва, які на вказану дату отримали позитивне рішення Конкурсної комісії.
Фінансова пітримка – поворотна фінансова допомога без сплати відсотків за користування нею, що надається Суб’єктам малого підприємництва для фінансування реалізації Проекту.

 

[згорнути]

Право на отримання Фінансової підтримки Суб’єктам малого підприємництва надається на конкурсних засадах.

Загальний обсяг Фінансової підтримки складає не більше 500 тис. гривень на одного Суб’єкта малого підприємництва за одним його Проектом.  Підприємець  може подавати на розгляд Конкурсної комісії одночасно не більше одного Проекту.

Суб’єкт малого підприємництва може отримати Фінансову підтримку за іншим Проектом лише після повного повернення Фінансової підтримки отриманої за попереднім Проектом.

Строк повернення коштів, що передбачений Проектом, не може перевищувати 36 місяців (включаючи строк тримісячної відстрочки початку повернення Фінансової допомоги, передбаченої Правилами).

Фінансова підтримка не надається Суб’єкту малого підприємництва на сплату прострочених відсотків за користування кредитами, на погашення штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитами, збитків від господарської діяльності, формування та збільшення статутного капіталу.

Право на отримання Фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету мають Суб’єкти малого підприємництва, які:

а) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність не менше 1 (одного) року до дати звернення щодо надання Фінансової підтримки;

б) реалізують Проекти в таких видах економічної діяльності: рослинництво (крім вирощування тютюну і наркотичних рослин); тваринництво; рибне господарство; виробництво: харчових продуктів, напоїв (крім алкогольних), текстильних виробів, одягу, взуття, меблів, машин і устаткування, хімічної продукції (крім вибухових речовин), готових металевих виробів, неметалевої мінеральної продукції, гумових і пластмасових виробів, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування; оброблення деревини; будівництво; надання індивідуальних (побутових) послуг населенню;

в) не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами;

г) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території району чи об’єднаної територіальної громади (крім територій міст обласного значення) Сумської області;

д) не перебувають у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства;

е) не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

є) не здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю;

ж) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань за кредитами отриманими в банківських установах, зокрема: зобов’язань щодо погашення основної заборгованості за та (або) зобов’язань щодо сплати відсотків за користування кредитами; та (або) зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, пені; та (або) інших грошових зобов’язань за кредитними договорами.

з) не отримують фінансову підтримку на реалізацію Проекту за рахунок інших програм, що фінансуються з державного та (або) місцевих бюджетів.

Фінансова підтримка надається Суб’єкту малого підприємництва за умови наявності забезпечення (застави, гарантії тощо) виконання Суб’єктом малого підприємництва зобов’язання перед Фондом. Забезпеченням може бути нерухоме або рухоме майно, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення, оціночна вартість якого не менше як у двічі перевищує суму зобов’язання. Забезпеченням також може бути майно, що придбавається за рахунок фінансової підтримки.