Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Умови надання компенсації

Загальні терміни

Фонд – комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради. Обласна конкурсна комісія – постійно діючий орган, який утворюється на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету.
Суб’єкт підприємництва – суб’єкт малого підприємництва, який відповідає критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.
Проект – ініціатива Суб’єкта підприємництва з розвитку власної підприємницької діяльності (бізнесу). Місцева конкурсна комісія – постійно діючий орган, який утворюється на підставі спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради чи на підставі рішення виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів відповідно районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади.
Кредит – кредит, який надається Банком Суб’єкту підприємництва для фінансування реалізації Проекту.

 

Банк – державна банківська установа.
Компенсація – часткова компенсація Суб’єкту підприємництва сплачених відсотків за Кредитом, яка надається відповідно до цих Правил. Прогнозний поточний розмір Компенсації– прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації у поточному бюджетному році, яка фактично надана Суб’єкту підприємництва рішенням конкурсної комісії (в тому числі рішеннями, прийнятими у попередньому бюджетному році) та складається з суми фактично перерахованих коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва в поточному бюджетному році станом на визначену дату та суми майбутніх (по відношенню до визначеної дати) прогнозних (розрахункових) коштів Компенсації, що мають бути перераховані Суб’єкту підприємництва до кінця поточного бюджетного року, включаючи місяць грудень, але в будь-якому разі не пізніше завершення терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил.
Максимальна відсоткова ставка – максимальна відсоткова ставка за Кредитом, у розмірі якої може бути надана Компенсація, та яка застосовується відповідно до цих Правил з метою створення рівних умов щодо отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва, що здійснюють підприємницьку діяльність в умовах, які відрізняються (галузі, ринки, обсяги діяльності, неоднаковий доступ до ресурсів, різні умови за Кредитами тощо).
Прогнозний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації Суб’єкту підприємництва протягом всього терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил, не обмежуючись поточним бюджетним роком. Нерозподілений залишок Компенсації – частина обсягу коштів відповідного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, що розраховується на визначену дату як різниця між загальною сумою коштів, виділеною станом на вказану дату рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування на фінансування надання Компенсації Суб’єктам підприємництва відповідно до цих Правил, та сумою Прогнозного поточного розміру Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, які на вказану дату отримали позитивне рішення відповідної конкурсної комісії.
Місцева програма – програма розвитку малого та середнього підприємництва, прийнята відповідною районною радою чи радою об’єднаної територіальної громади, що включає надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими Суб’єктами підприємництва у державних банківських установах.

 

[згорнути]

 

Право на отримання Компенсації надається на конкурсних засадах .

 Загальний обсяг Компенсації за період дії  Програми за рахунок районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади та обласного бюджету складає  80% номінального розміру Максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами(не більше ніж 125 тис.гривень за рахунок районного бюджету чи бюджету ОТГ та не більше 125 тис. грн. за рахунок обласного бюджету)

 Максимальна відсоткова ставка визначається у наступному порядку:

а) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом не перевищує подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює номінальній відсотковій ставці за Кредитом;

б) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії.

За рахунок коштів районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади Суб’єкту підприємництва може надаватися Компен­сація у розмірі 40% (сорока відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається відповідною Місцевою програмою, але не більше ніж 125 тис.грн. на одного субєкта підприємництва  за всіма його кредитами

 За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва може надаватися Компен­сація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки, , але не більше ніж 125 тис.грн. на одного субєкта підприємництва  за всіма його кредитами.

Компенсація Суб’єкту підприємництва за рахунок обласного бюджету є додатковою до Компенсації, наданої такому Суб’єкту підприємництва за рахунок районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади, та може надаватися лише у разі одночасного виконання наступних умов:

а) попереднього затвердження відповідним органом місцевого самоврядування Місцевої програми з урахуванням умов Обласної програми;

б) попереднього надання Суб’єкту підприємництва Компенсації за рахунок місцевого бюджету (районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади) відповідно до Місцевої програми.

Компенсація не надається Суб’єкту підприємництва на сплату прострочених відсотків за користування Кредитом, на погашення штрафних санкцій та (або) пені за користування Кредитом, а також на сплату відсотків за користування Кредитом у разі прийняття Банком рішення щодо підвищення відсоткової ставки внаслідок невиконання договірних зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком.

Місцевими програмами передбачається, що право на отримання Компенсації за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів мають Суб’єкти підприємництва, які:

а) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність не менше 1 (одного) року до дати звернення щодо надання Компенсації;

б) не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України;

в) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території, на яку поширюється юрисдикція органу місцевого самоврядування (районної ради чи ради об’єднаної територіальної громади), з бюджету якого надаватиметься Компенсація;

г) не перебувають у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства;

д) не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

е) не здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю;

ж) не отримують фінансову підтримку за Проектом (Кредитом), поданим на розгляд Місцевої конкурсної комісії з метою розгляду питання щодо надання Компенсації, за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо), за винятком Обласної програми відповідно до цих Правил;

з) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань за Кредитом, зокрема: зобов’язань щодо погашення основної заборгованості за Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати відсотків за користування Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, пені; та (або) інших грошових зобов’язань за кредитним договором, відповідно до якого Суб’єкту підприємництва надано Кредит;

и) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань перед Банком та іншими державними та недержавними банківськими установами.

Право на отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету мають Суб’єкти підприємництва, які отримали позитивне рішення Місцевої конкурсної комісії щодо надання Компенсації.

Компенсація за кожним із кредитів Суб’єкта підприємництва надається суб’єкту за будь який період нарахування та сплати відсотків заявлений суб’єктом, тривалість якого не перевищує 18 календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 по 31 грудня 2020року.включно, за наявності фінансування передбаченого у відповідних місцевих бюджетах

Компенсація може надаватися лише за ті дні у межах зазначеного календарного періоду, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувалися відсотки за Кредитом.

Компенсація надається за кредитами, отриманими як до 1 липня 2017, так і після 1 липня 2017, в т.ч. і за кредитами , погашеними Субєктом станом на дату звернення такого суб’єкта щодо надання йому компенсації

Компенсація надається Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил у разі, якщо умови та порядок надання Компенсації, передбачені відповідною Місцевою програмою, відповідають умовам та порядку, передбаченим цими Правилами, та у разі виділення коштів відповідного місцевого бюджету на фінансування Місцевої програми.

Місцевою програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво,  вівчарство, свинарство, переробка молока та виробництво продуктів харчування.перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобус маршрутах загалн користування, що не виходять за межі території області

Відповідно до цих Правил передбачається надання пріоритетів під час проведення конкурсного відбору для надання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету наступним Проектам Суб’єктів підприємництва:

а) які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності з числа зазначених у п.2.12 цих Правил;

б) які реалізуються Суб’єктами підприємництва, що зареєстровані та (або) здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаних територіальних громад області.

Зазначені пріоритети надаються під час проведення конкурсного відбору Проектів в порядку, передбаченого цими Правилами.

Компенсація надається Суб’єкту підприємництва у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті Суб’єкт підприємництва сплачує Банку відсотки за Кредитом.