Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Документи для участi

Суб’єкти малого підприємництва, які відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі з отримання Фінансової підтримки з обласного бюджету, подають до Фонду документи:

а) оригінал заяви-ТЕО на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком А до цих Правил, підписаний Суб’єктом малого підприємництва;

б) копії документів, що підтверджують наявність майна під заставу, права власності на нього, пропозиції щодо страхової компанії, суб’єкта оціночної діяльності, що здійснюватиме оцінку цього майна та гарантійний лист щодо укладання договорів застави та страхування такого майна у випадку перемоги у конкурсному відборі;

в) оригінали довідок з банківських установ щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта малого підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

г) оригінали довідок податкового органу про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом малого підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) завірену копію статуту Суб’єкта малого підприємництва (для юридичних осіб). У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємства на основі модельного статуту;

є) завірені копії фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за попередній річний звітний період,  за останній звітний період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для Суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб);

ж) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця  за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній річний звітний період (для Суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування); копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній річний звітний період (для Суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування);

з) оригінал заяви Суб’єкта малого підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт малого підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів.

У заяві Суб’єкт малого господарювання також зобов’язаний зазначити інформацію про середню кількість працівників, які працювали в нього за звітний період (календарний рік) та інформацію про всю незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Завірені копії документів, що подаються Фонду, завіряються таким чином:

а) для Суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом малого підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;

б) для Суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта малого підприємництва,  шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа.

Фонд зобов’язаний перевіряти наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт малого підприємництва.

За повноту та достовірність наданої інформації несе відповідальність заявник.