Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Порядок проведення

Проведення конкурсу на частвоку компенсацію сплачених відсотків за кредитами, отриманими підприємцями у державних банківських установах здійснюється згідно Правил, що затверджені та прописані у Програмі розвитку малого та середнього підприємництва у Сумській області на 2017-2020 роки.

Ці Правила розроблені відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».  Вони визначають порядок використання коштів обласного бюджету Сумської області, призначених для надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету та не встановлюють порядку та умов  надання такої компенсації за рахунок коштів районного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади.

Відповідність Правил отримання компенсації з районного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади цим Правилам є виключно умовою для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва, за рахунок обласного бюджету.

Порядок отримання Компенсації з районного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади, дотримання яких є умовою для отримання Компенсації за рахунок обласного бюджету

Надання Компенсації з районного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється на конкурсних засадах, шляхом прийняття відповідного рішення Місцевою конкурсною комісією.

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду  пакет документів.

Фонд зобов’язаний перевіряти наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва.

Фонд після прийняття документів,  зобов’язаний отримати від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади письмове підтвердження прийняття відповідно районною радою чи радою об’єднаної територіальної громади підтвердження прийняття Місцевої програми, та  виділення коштів відповідного місцевого бюджету на фінансування  програми.

Фонд отримує таке підтвердження  щоразу при поданні кожним Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність підтверджень, отриманих раніше від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади.

Фонд повертає пакет документів Суб’єкту підприємництва без розгляду з письмовим поясненням причин залишення без розгляду:

а) у разі неотримання від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади письмового підтвердженняприйняття Місцевої програми, та  виділення коштів відповідного місцевого бюджету на фінансування  програми.

б) у разі невиконання вимог, щодо прийняття Місцевої програми, та  виділення коштів відповідного місцевого бюджету на фінансування  програми.;

в) у разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації відповідного місцевого бюджету є недостатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа тих, які мають право на таку Компенсацію за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету та подали Фонду передбачений цими Правилами пакет документів.

У разі позитивного рішення, фонд аналізує пакет документів, наданий Суб’єктом підприємництва відповідно до цих Правил, та з’ясовує відповідність Суб’єкта підприємництва умовам цих Правил, за результатами чого складає висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі.

При цьому Фонд визначає Прогнозний розмір Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Суб’єкт підприємництва отримує негативний висновок про можливість його участі в конкурсному відборі  у разі, якщо на підставі аналізу документів, поданих Суб’єктом підприємництва, виявиться його невідповідність умовам надання компенсації. У такому випадку Фонд повідомляє про це  Суб’єкта підприємництва та повертає йому поданий пакет документів разом з письмовою аргументованою відмовою.

Якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, районна державна адміністрація чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади передає його разом з документами, отриманими від Фонду, секретарю Місцевої конкурсної комісії для розгляду на засіданні Місцевої конкурсної комісії та проведення конкурсного відбору.

Правовий статус, процедура створення та організація роботи Місцевої конкурсної комісії, а також порядок проведення конкурсного відбору Місцевою конкурсною комісією Проектів Суб’єктів підприємництва  визначається Примірним положенням, форма якого наведена в додатках Б, В до цих Правил.

Про майбутні дату, час та місце засідання Місцевої конкурсної комісії інформуються Суб’єкти підприємництва та громадськість у наступному порядку:

а) для Місцевої конкурсної комісії, що створюється з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів  районного бюджету – районна державна адміністрація організовує розміщення (публікацію) оголошення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, офіційному веб-сайті районної ради та не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації;

б) для Місцевої конкурсної комісії, що створюється з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади – виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади організовує публікацію оголошення не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації.

Оголошення про наступні засідання Місцевої конкурсної комісії не можуть розміщуватися (публікуватися), поки не відбудеться засідання Місцевої конкурсної комісії, яке вже оголошено, за винятком, коли зміст попередніх оголошень змінюється.

Місцева конкурсна комісія приймає рішення щодо визначеного Проекту Суб’єкта підприємництва:

а) за наявності позитивного висновку Фонду про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі;

б) з врахуванням терміну надання Компенсації (18 календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 по 31 грудня 2020року.включно) але одночасно в межах Нерозподіленого залишку відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва, інформація про який отримана від Фонду;

в) з дотриманням порядку проведення конкурсного відбору, визначеного цими Правилами.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації є недостатнім для проведення конкурсного відбору відповідно до цих Правил, засідання Місцевої конкурсної комісії не проводиться.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації не повністю розподілений за результатами засідання Місцевої конкурсної комісії, решта може розподілятися на наступних засіданнях Місцевої конкурсної комісії.

Сума Нерозподіленого залишку може бути збільшена шляхом прийняття рішення відповідним органом місцевого самоврядування щодо виділення додаткових коштів з відповідного місцевого бюджету на фінансування Місцевої програми.

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення Місцевою конкурсною комісією конкурсного відбору районна державна адміністрація чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади інформує Фонд про результати конкурсного відбору шляхом направлення на його адресу листа за підписом керівника районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади, в якому зазначається інформація про переможців конкурсного відбору, та додає до листа оригінал протоколу засідання Місцевої конкурсної комісії. Після чого,  протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання документів,  інформує Суб’єкта підприємництва про результати конкурсного відбору.

З Суб’єктами підприємництва, чиї Проекти були відібрані переможцями за результатами конкурсного відбору, Фонд укладає договори про надання Компенсації

Строк дії договору про надання Компенсації має визначатися як період надання Компенсації, зазначений у п.2.10 цих Правил, та  наступні 36 (тридцять шість) календарних місяців.

Суб’єкт підприємництва має право відмовитися від укладення договору про надання Компенсації за результатами конкурсного відбору шляхом направлення Фонду відповідного письмового повідомлення – у такому разі договір не укладається, і Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації з моменту отримання Фондом зазначеного повідомлення. Сума коштів відповідного місцевого бюджету, яка внаслідок такої відмови не використовується на надання Компенсації, збільшує розмір Нерозподіленого залишку та може бути розподілена під час наступних засідань Місцевої конкурсної комісії.

Відмова Суб’єкта підприємництва від укладення договору про надання Компенсації не позбавляє його права звертатися до Фонду в майбутньому  щодо надання Компенсації за тим самим Кредитом.

Суб’єкт підприємництва, який не отримав Компенсацію за результатами конкурсного відбору відповідно до рішення Місцевої конкурсної комісії, має право на повторне звернення до Фонду для розгляду та оцінювання свого Проекту Місцевою конкурсною комісією на наступних засіданнях. При цьому результати оцінювання Проекту на попередніх засіданнях Місцевої конкурсної комісії не беруться до уваги.

Договором про надання компенсації передбачається термін надання компенсації , який не повинен перевищувати 18 календарних місяців у межах не більше 3 бюджетних років. Під час укладання договору у ньому обумовлюється  що надання компенсації у поточному та наступному бюджетному роках здійснюється у разі виділення з відповідних місцевих бюджетів цільового фінансування.

Договором про надання Компенсації передбачається перерахування Фондом коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва окремими траншами, як правило щокварталу, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за календарним кварталом, за який має бути перерахована Компенсація, за умови надання Суб’єктом підприємництва документів, передбачених цими Правилами.

Як винятки із вищезазначеного правила, Договором про надання Компенсації може передбачатися:

а) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за минулі періоди, не пізніше дня перерахування чергового траншу Компенсації за календарний квартал;

б) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за жовтень та (або) листопад поточного бюджетного року не пізніше 25 грудня поточного бюджетного року за умови наявності зареєстрованої кредиторської заборгованості;

в) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за грудень минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року за умови наявності зареєстрованої кредиторської заборгованості;

г) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за четвертий календарний квартал минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року.

Фонд визначає суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Сума траншу Компенсації визначається у національній валюті України – гривні.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, то сума чергового траншу Компенсації розраховується, виходячи з офіційного валютного курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до валюти сплати відсотків на кожну дату нарахування Банком сплачених Суб’єктом підприємництва відсотків за Кредитом, при цьому якщо на певну дату курс гривні до валюти сплати відсотків був нижчим, ніж на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації – то при розрахунку суми чергового траншу Компенсації враховується курс гривні на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації.

Надання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснюється на підставі укладення додаткової угоди  до договору про надання Компенсації.

Фонд перераховує суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва, відкритий у банківській установі, у термін, визначений у відповідній додатковій угоді до договору про надання Компенсації.

Суб’єкт підприємництва сплачує Фонду наступні комісійні платежі за надання послуг відповідно до цих Правил:

а) за розгляд заяви на  участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації – 250 (двісті п’ятдесят) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва.

 

Фонд може призупинити перерахування чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, якщо документами підтверджується систематичне погіршення платоспроможності Суб’єкта підприємництва, виникнення погашених або непогашених прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед будь-якими державними та недержавними банківськими установами.

У такому разі Фонд невідкладно інформує про це відповідну районну державну адміністрацію чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади, а останні – Місцеву конкурсну комісію. Місцева конкурсна комісія приймає рішення щодо надання або ненадання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва.

Перерахування Фондом Компенсації Суб’єктам підприємництва за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету за договорами про надання Компенсації, укладеними у минулому бюджетному році, здійснюється у разі виділення коштів з такого місцевого бюджету у поточному році на фінансування Місцевої програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

У разі, якщо сума виділених коштів з відповідного місцевого бюджету є недостатньою для перерахування Фондом Компенсації всім Суб’єктам підприємництва в поточному бюджетному році за рахунок коштів місцевого бюджету, з якими у попередньому бюджетному році були укладені договори про надання Компенсації, перерахування Компенсації Суб’єктам підприємництва здійснюється в межах наявного фінансування у послідовності укладення додаткових угод із Суб’єктами підприємництва.

[згорнути]
Порядок отримання Компенсації з обласного бюджету

Надання Компенсації з обласного бюджету здійснюється на конкурсних засадах, шляхом прийняття відповідного рішення Обласною конкурсною комісією.

Обласна конкурсна комісія проводить конкурсний відбір Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету.

Суб’єкти підприємництва, які отримали позитивне рішення Місцевої конкурсної комісії щодо надання Компенсації, та бажають взяти участь у конкурсі з отримання Компенсації з обласного бюджету, подають до Фонду пакет документів.

Фонд зобов’язаний перевіряти наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва.

Фонд після  прийняття поданих Суб’єктом підприємництва документів, зобов’язаний отримати від Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації інформацію про загальний обсяг коштів, виділених у поточному бюджетному році з обласного бюджету для фінансування Обласної програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

Фонд отримує таке підтвердження з дотриманням установленого терміну щоразу при поданні кожним Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність інформації, отриманої раніше від Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

Під час розрахунку суми Нерозподіленого залишку обласного бюджету враховуються рішення Обласної конкурсної комісії щодо надання Компенсації у поточному бюджетному році, прийняті у минулому бюджетному році.

Фонд повертає пакет документів Суб’єкту підприємництва без розгляду з письмовим поясненням причин залишення без розгляду у разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації обласного бюджету є недостатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа тих, які мають право на таку Компенсацію за рахунок коштів обласного бюджету та подали Фонду передбачений цими Правилами пакет документів.

Якщо Нерозподілений залишок Компенсації обласного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації є достатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа заявників, Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання підтвердження  , аналізує пакет документів, наданий Суб’єктом підприємництва  та з’ясовує відповідність Суб’єкта підприємництва умовам , за результатами чого складає висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі.

При цьому Фонд визначає Прогнозний розмір Компенсації Суб’єкту підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, Прогнозний розмір Компенсації визначається у національній валюті України – гривні, виходячи з офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду.

Суб’єкт підприємництва отримує негативний висновок про можливість його участі в конкурсному відборі  у разі, якщо на підставі аналізу документів, поданих Суб’єктом підприємництва, виявиться його невідповідність умовам надання компенсації. У такому випадку Фонд повідомляє про це  Суб’єкта підприємництва та повертає йому поданий пакет документів разом з письмовою аргументованою відмовою.

Якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації передає його разом з документами, отриманими від Фонду, секретарю Обласної конкурсної комісії для розгляду на засіданні Обласної конкурсної комісії та проведення конкурсного відбору.

Про майбутні дату, час та місце засідання Обласної конкурсної комісії інформуються Суб’єкти підприємництва та громадськість у наступному порядку: Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації організовує розміщення (публікацію) оголошення на офіційному веб-сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації, офіційних веб-сайтах всіх районних державних адміністрацій області, офіційному веб-сайті Сумської обласної ради та не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації обласного рівня.

Обласна конкурсна комісія приймає рішення щодо визначеного Проекту Суб’єкта підприємництва:

а) за наявності позитивного висновку Фонду про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі;

б) з врахуванням терміну надання Компенсації, , але одночасно в межах Нерозподіленого залишку обласного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва, інформація про який отримана від Фонду;

в) з врахуванням терміну компенсації , тривалість якого не перевищує 18 календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 по 31 грудня 2020року.включно, за наявності фінансування передбаченого у відповідних місцевих бюджетах та у разі виділення коштів відповідного місцевого бюджету на фінансування Місцевої програми.;

г) з дотриманням порядку проведення конкурсного відбору, визначеного цими Правилами.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації коштів обласного бюджету є недостатнім для проведення конкурсного відбору відповідно до цих Правил, засідання Обласної конкурсної комісії не проводиться.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації коштів обласного бюджету не повністю розподілений за результатами засідання Обласної конкурсної комісії, решта може розподілятися на наступних засіданнях Обласної конкурсної комісії.

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення Обласною конкурсною комісією конкурсного відбору Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації інформує Фонд про результати конкурсного відбору шляхом направлення на його адресу листа за підписом керівника Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, в якому зазначається інформація про переможців конкурсного відбору, та додає до листа оригінал протоколу засідання Обласної конкурсної комісії.

Фонд протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів, інформує Суб’єкта підприємництва про результати конкурсного відбору.

З Суб’єктами підприємництва, чиї Проекти були відібрані переможцями за результатами конкурсного відбору, Фонд укладає договори про надання Компенсації

Суб’єкт підприємництва має право відмовитися від укладення договору про надання Компенсації за результатами конкурсного відбору шляхом направлення Фонду відповідного письмового повідомлення – у такому разі договір не укладається, і Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації з моменту отримання Фондом зазначеного повідомлення. Сума коштів обласного бюджету, яка внаслідок такої відмови не використовується на надання Компенсації, збільшує розмір Нерозподіленого залишку та може бути розподілена під час наступних засідань Обласної конкурсної комісії.

Відмова Суб’єкта підприємництва від укладення договору про надання Компенсації не позбавляє його права звертатися до Фонду в майбутньому  щодо надання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету за тим самим Кредитом.

Суб’єкт підприємництва, який не отримав Компенсацію за рахунок коштів обласного бюджету за результатами конкурсного відбору відповідно до рішення Обласної конкурсної комісії, має право на повторне звернення до Фонду для розгляду та оцінювання свого Проекту Обласною конкурсною комісією на наступних засіданнях. При цьому результати оцінювання Проекту на попередніх засіданнях Обласної конкурсної комісії не беруться до уваги.

Договір про надання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету між Фондом та Суб’єктом підприємництва укладається в порядку та з дотриманням умов, аналогічних отримання з районного бюджету

Суб’єкт підприємництва завчасно сплачує Фонду наступні комісійні платежі за надання послуг відповідно до цих Правил:

а) за розгляд заяви на участь у конкурсі – 250 (двісті п’ятдесят) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва.

 

Фонд може призупинити перерахування чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, якщо документами, наданими Суб’єктом підприємництва до Фонду, підтверджується прострочення грошових зобов’язань суб’єкта перед будь якими державними та недержавними банківськими установами.

У такому разі Фонд невідкладно інформує про це Обласну конкурсну комісію та Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації. Обласна конкурсна комісія приймає рішення щодо надання або ненадання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва.

Перерахування Фондом Компенсації Суб’єктам підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету за договорами про надання Компенсації, укладеними у минулому бюджетному році, здійснюється у разі виділення коштів з обласного бюджету у поточному році на фінансування Обласної програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

Порядок перерахування Компенсації здійснюється у аналогічному порядку, що і перерахування траншу з районного бюджету. (Див вище)

У разі, якщо сума виділених коштів з обласного бюджету є недостатньою для перерахування Фондом Компенсації всім Суб’єктам підприємництва в поточному бюджетному році за рахунок коштів обласного бюджету, з якими у попередніх бюджетних роках були укладені договори про надання Компенсації, перерахування Компенсації Суб’єктам підприємництва здійснюється в межах наявного фінансування у послідовності укладення додаткових угод із Суб’єктами підприємництва.

[згорнути]