Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Порядок отримання

Суб’єкти малого підприємництва, які відповідають вимогам, визначеним у розділі 2 цих Правил, та бажають взяти участь у конкурсі з отримання Фінансової підтримки з обласного бюджету, подають до Фонду пакет документів.

Фонд визначає розмір Фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету всім Суб’єктам малого підприємництва та розраховує суму Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки обласного бюджету. У разі, якщо Нерозподілений залишок Фінансової підтримки обласного бюджету є недостатнім для надання фінансової підтримки, Фонд повертає Суб’єкту малого підприємництва пакет документів з письмовим поясненням причин залишення його без розгляду.

Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів аналізує пакет документів, наданий Суб’єктом малого підприємництва відповідно до цих Правил, та з’ясовує відповідність Суб’єкта малого підприємництва умовам цих Правил, за результатами чого складає висновок про можливість участі Суб’єкта малого підприємництва в конкурсному відборі. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта малого підприємництва в конкурсному відборі є негативним, Фонд повідомляє про це також Суб’єкта малого підприємництва та повертає йому поданий пакет документів разом з письмовою аргументованою відмовою. Якщо висновок про можливість участі Суб’єкта малого підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, Фонд передає його разом з документами, для розгляду на засіданні Конкурсної комісії.

Про майбутні дату, час та місце засідання Обласної конкурсної комісії інформуються Суб’єкти підприємництва та громадськість у такому порядку: Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації організовує розміщення (публікацію) оголошення на офіційному веб-розділі Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, офіційному веб-порталі Сумської обласної державної адміністрації, не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації, а також направляє листи Сумській обласній раді, районним державним адміністраціям щодо розміщення такого оголошення на їх офіційних веб-сайтах.

Зазначені оголошення можуть розміщуватися (публікуватися) неодноразово до дати засідання Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії відбувається не раніше, ніж через 45  (сорок п’ять) календарних днів з дати оприлюднення (публікації) першого оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Строк подачі заяв для участі у конкурсному відборі Проектів Суб’єктів малого підприємництва для отримання Компенсації закінчується не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати засідання Конкурсної комісії, визначеної в оголошенні.

Конкурсна комісія приймає рішення щодо визначеного Проекту Суб’єкта малого підприємництва:

а) за наявності позитивного висновку Фонду про можливість участі Суб’єкта малого підприємництва в конкурсному відборі;

б) з дотриманням порядку проведення конкурсного відбору, визначеного цими Правилами.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Фінансової підтримки коштів обласного бюджету є недостатнім для проведення конкурсного відбору відповідно до цих Правил, засідання Конкурсної комісії не проводиться.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Фінансової підтримки коштів обласного бюджету не повністю розподілений за результатами засідання Конкурсної комісії, решта може розподілятися на наступних засіданнях Конкурсної комісії.

Сума Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки коштів обласного бюджету може бути збільшена шляхом прийняття рішення Сумською обласною радою щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на фінансування Програми в частині надання Фінансової підтримки Суб’єктам малого підприємництва.

Фонд протягом 3 (трьох) робочих днів інформує Суб’єкта малого підприємництва про результати конкурсного відбору.

З Суб’єктами малого підприємництва, чиї Проекти були відібрані переможцями за результатами конкурсного відбору, Фонд укладає договори про надання Фінансової підтримки. Суб’єкт малого підприємництва має право відмовитися від укладення договору про надання Фінансової підтримки за результатами конкурсного відбору шляхом направлення Фонду відповідного письмового повідомлення – у такому разі договір не укладається, і Суб’єкт малого підприємництва втрачає право на отримання Фінансової підтримки з моменту отримання Фондом зазначеного повідомлення. Сума коштів обласного бюджету, яка внаслідок такої відмови не використовується на надання Фінансової підтримки, збільшує розмір Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки та може бути розподілена під час наступних засідань Конкурсної комісії.

Суб’єкт малого підприємництва Проект якого не пройшов конкурсний відбір має право на повторне звернення до Фонду для розгляду та оцінювання свого Проекту Конкурсною комісією на наступних засіданнях. При цьому результати оцінювання Проекту на попередніх засіданнях Конкурсної комісії не беруться до уваги.

Фонд перераховує кошти Фінансової підтримки Суб’єкту малого підприємництва на поточний рахунок Суб’єкта малого підприємництва, відкритий у банківській установі.

Суб’єкт малого підприємництва за розгляд заяви сплачує Фонду, за надання послуг відповідно до цих Правил, комісійний платіж – 500 (п’ятсот) гривень.

Дохід від сплати Суб’єктами малого підприємництва комісійного платежу використовується Фондом на фінансування своєї поточної діяльності.

Повернення коштів Фінансової підтримки здійснюється Суб’єктом малого підприємництва щомісячно, починаючи із четвертого місяця, що слідує за місяцем одержання Фінансової підтримки відповідно до укладеного договору на рахунок Фонду, що відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області. За бажанням Суб’єкта малого підприємництва повернення коштів Фінансової підтримки може розпочинатися з місяця, наступного за місяцем одержання Фінансової підтримки.

Повернута сума коштів фінансової підтримки перераховується Фондом до надходжень бюджету розвитку обласного бюджету не пізніше 30 календарних днів з дня надходження їх на рахунок Фонду.

 У разі невиконання Суб’єктом малого підприємництва своїх зобов’язань щодо повернення коштів у встановлений строк, Фонд стягує заборгованість згідно з умовами договору та відповідно до законодавства України.

При наданні фінансової підтримки виконання Суб’єктом малого підприємництва вимог цих Правил є обов’язковим.

Питання, що неврегульовані цими Правилами, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.