Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

GIZ надає підприємствам України гранти до 2 млн євро на реалізацію проєктів НДТМ

За дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, ядерної безпеки й захисту прав споживачів Німеччини GIZ розробила пілотну фінансову програму співфінансування для українського бізнесу, відповідно до якої, надає грантову підтримку підприємствам для впровадження найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) та зменшення промислових викидів. Федеральне міністерство довкілля, охорони природи, ядерної безпеки й захисту прав споживачів Німеччини виділило кошти для реалізації кількох демонстраційних проєктів.

Основні умови програми:

Гранти в розмірі 20% сукупних витрат на реалізацію проєкту НДТМ надаються в якості співфінансування, але не більше ніж 2 млн євро на один проєкт, в межах наявних коштів програми.

80% гранту сплачується частинами відповідно до плану закупівлі підприємством обладнання / послуг. 20% гранту сплачуються після проведення фінального аудиту.

Можливість проведення оцінки результативності проєкту – до вересня 2024 р.

Проєкт НДТМ має стосуватись установки, яка охоплюється сферою дії:

1) Директиви 2010/75/ЄС (Додаток І).
2) Законопроєкту 6004-2 (Стаття 2).

Передумови програми

З моменту підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати в українське законодавство положення Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання та контролю забруднення)». Ключовим компонентом директиви є використання «найкращих доступних технологій та методів управління» (НДТМ) для скорочення викидів від великих промислових джерел під час визначення вимог до дозволів. Вимоги щодо промислових викидів викладені у відповідних висновках НДТМ, які є юридично обов’язковими відповідно до Директиви. Усі довідкові документи щодо НДТМ із розширеною інформацією про використані технології та досягнуті рівні викидів, а також усі висновки щодо НДТМ можна завантажити за посиланням.

Головна умова отримання гранту

Для отримання гранту підприємство повинно спочатку отримати кредит в українському банку на реалізацію проєкту НДТМ. На момент подачі Форми початкової оцінки достатньо передбачити кредитні кошти в бюджеті фінансування проєкту. Отримання кредиту необхідно здійснити напередодні отримання грантових коштів від GIZ. Кредитні кошти в структурі витрат на реалізацію проєкту НДТМ мають складати не менше розміру гранту.

Критерії прийнятності для процедури попередньої оцінки

  • Відповідність проєкту вимогам НДТМ (як показано у відповідних галузевих висновках щодо НДТМ; якщо немає висновків щодо НДТМ для сектора, слід використовувати вимоги довідкових документів);
  • Лише існуючі установки (оскільки нові установки мають відповідати вимогам НДТМ за визначенням);
  • Інвестиційний проєкт (тобто понад 50% загальних витрат на проєкт пов’язані з придбанням, установкою та впровадженням нового обладнання, термін служби якого перевищує один рік);
  • Наявність техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Додаткові критерії прийнятності для остаточної процедури оцінювання

  • Розташування підприємства та його потужностей на території України, окрім, територій, де проходять активні бойові дії, та/або тимчасово окуповані території України;
  • Відсутність співпраці з країнами-агресорами та/або компаніями, що зареєстровані та/або діють на території країн-агресорів;
  • Принцип додатковості (проєкт складно реалізувати без підтримки донорів);
  • Наявність антикорупційної політики на підприємстві;
  • Наявність попередньо погодженого банком кредитного договору на проект НДТМ;
  • Фінансова спроможність (визначається, крім іншого, чистим прибутком і договором позики).

Закупівлю обладнання / послуг за грантові кошти має бути проведено відповідно до процедур GIZ:

Повну і детальну інформацію про умови фінансової допомоги від GIZ можна отримати за посиланням.

Відбір проєктів проходитиме в кілька етапів:

1.Заповнення Форми початкової оцінки

GIZ проведе попередній відбір і повідомить учасників про результати відбору. Головними критеріями відбору є відповідність основним і головним умовам програми та критеріям прийнятності для процедури попередньої оцінки.

У разі позитивного рішення необхідно буде заповнити  Форму підсумкової оцінки.

2. Заповнення Форми підсумкової оцінки

Оцінювання цієї форми буде проведено з підрахунком рейтингових оцінок за відповідями відповідно до Схеми оцінювання.

Гранти будуть видаватися відповідно до рейтингу.  

3. Для отримання грантових коштів додатково необхідно подати наступні документи:

Перелік документів для потенційних субсидіантів

Бюджет проєкту

Якщо ви зацікавлені в отриманні гранту, будь ласка, завантажте документи, заповніть Форму початкової оцінки та надішліть її на  електронну адресу: andrii.hunko@giz.de

Прийом документів і відбір проєктів триватиме до 28 лютого 2023 року