Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Відшкодування суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних з придбанням обладнання для збору та переробки молочної продукції

Конкурсна комісія з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі – Комісія), склад якої затверджено спільним розпорядженням Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради від 21.11.2016 № 575-ОД/52 «Про утворення конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року», розпочинає приймання від суб’єктів господарювання агропромислового комплексу комунальної форми власності, створених об’єднаними територіальними громадами або органами місцевого самоврядування (далі – суб’єкти господарювання), заявок та документів, що додаються до них, на одержання часткового відшкодування вартості обладнання для збору та переробки молочної продукції (далі — часткове відшкодування).

Часткове відшкодування суб’єктам господарювання здійснюється на безповоротній основі у розмірі до 50 відсотків вартості (фактично понесених витрат без урахування податку на додану вартість) закупленого для власного користування у попередньому та поточному роках обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією для збору та переробки молочної продукції, та при умові співфінансування: 50% витрат відшкодовується за рахунок коштів обласного бюджету, 50% – за рахунок коштів місцевих бюджетів, але не більше обсягу коштів, виділених із місцевого бюджету.

Часткове відшкодування може бути надане суб’єктам господарювання, які відповідають наступним критеріям:

– зареєстровані та здійснюють діяльність на території Сумської області;

– комунальна форма власності;

– створені об’єднаними територіальними громадами або органами місцевого самоврядування;

– строк діяльності суб’єкта господарювання з початку заснування не менше 3-х місяців;

– відсутня заборгованість зі сплати податків та загальнообов’язкових платежів (зборів);

– створення додаткових робочих місць, збереження існуючих.

Переваги надаються суб’єктам господарювання, результат діяльності яких є створення додаткових робочих місць, збереження існуючих.

Часткове відшкодування не надається суб’єктам господарювання, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації.

Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі на одержання часткового відшкодування та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу.

Заявку для участі у конкурсному відборі на одержання часткового відшкодування суб’єкти господарювання подають до Комісії через Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації до 05.11.2017.

До заявки необхідно додати:

бізнес-план виробничої діяльності суб’єкту господарювання;

копію Статуту підприємства;

підтверджуючі документи (довідка, договір, виписка із рішення ради, гарантійний лист) від місцевих органів влади про готовність співфінансування в розмірі 50 відсотків;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання, копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на придбання обладнання для збору та переробки молочної продукції;

засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання, копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

документи щодо відведення суб’єктові господарювання земельної ділянки під будівництво об’єкта,

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, типову форму № ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у попередньому році), крім малих підприємств, які подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати;

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою суб’єкта господарювання, копії відповідних платіжних документів та технічної документації на обладнання для збору та переробки молочної продукції;

акт про виконані роботи по встановленню обладнання для переробки молочної продукції (у разі його закупки);

письмове зобов’язання суб’єкта господарювання та відповідне протокольне рішення зборів територіальної громади або органу місцевого самоврядування повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі передачі у користування третім особам або відчуження обладнання протягом трьох наступних років та у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання.

Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали повертаються).

Всі документи, що подаються для участі в конкурсі, повинні бути прошиті та пронумеровані, з описом.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Відповідальність за достовірність поданих для участі у конкурсі документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів згідно з чинним законодавством України несе суб’єкт господарювання, який надав документи.

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються субʼєкту господарювання. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

Заявки та документи приймаються за адресою Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації:
м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29.

Телефон для довідок: (0542) 77 15 59, 77 15 62

Адреси електронної пошти:apk@sm.gov.ua

plan_apk@ukr.net

financy_apk@ukr.net

З повною інформацією щодо умов та порядку одержання фінансової підтримки можна ознайомитися у додатку 4.4 до Програми, яка розміщена на головній сторінці веб-сайту Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації офіційного веб-порталу органів виконавчої влади Сумської області http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku